РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

РАЗГРАД

адрес: Бул.„Бели Лом”, №40, п.к.21, e-mail: rio_razgrad@mbox.contact.bg

тел.: 084/ 61 11 17; факс: 084/ 66 09 34

БУЛСТАТ: 826009523Работно време на РУО-Разград: 09:00 ч. - 17:30 ч., като звеното за административно обслужване на граждани е с непрекъсваем режим на работа в рамките на работното време

Регионалните управления на образованието са териториални администрации към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Регионалните управления на образованието са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката със седалище - административния център на областта, на чиято територия осъществяват дейността си. Регионалните управления на образованието имат обикновен собствен печат, печат с изображение на държавния герб и идентификационен код по БУЛСТАТ. Регионалното управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта.Теми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия - 2018/2019 учебна година

 • V-VI клас
 • VII-VIII клас
 • IX-X клас
 • XI-XII клас


  • Регламент на национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов"   • ПРОГРАМА - Дейности организирани от Професионалните гимназии в област Разград, във връзка с провеждането на „Седмица на професионалните умения в България – 19-25 ноември 2018 г.“


    • Изпълнение на дейности по проект Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти


     • Поздравителен адрес на Ангел Петков - началник на РУО-Разград по повод 1 ноември - Ден на народните будители


      • Поздравителен адрес на Ангел Петков - началник на РУО-Разград по повод Международния ден учителя - 05.10.2018 година


       • Поздравителен адрес на Ангел Петков - началник на РУО-Разград за първия учебен ден - 17.09.2018 година


        • Регламент за организиране и провеждане на Национален литературно-исторически конкурс за написване есе на тема: “160 ГОДИНИ БОЛГРАДСКА ГИМНАЗИЯ – ИЗВОР НА РОДОЛЮБИЕ“


         • Списък на паралелките за свободните места след трето класиране, прием след VII клас за учебната 2018/2019 година. Свободните места след трето класиране се допълват от директора на училището, съгласно графика на МОН, в срок до 11.09.2018 г. /включително/. Вижте списъка от тук          • Всеки ученик може да провери класирането за прием след VII клас за учебната 2018/2019 година в профила си, след вход в системата с входящ номер и код от служебната бележка. Вход от тук           • Информация за свободни места за III-ти /трети/ етап на класиране - прием след VII клас
           • Информация за подаване на заявления за участие в III-ти етап на класиране - прием след VII клас


            • Всеки ученик може да провери класирането за прием след VII клас за учебната 2018/2019 година в профила си, след вход в системата с входящ номер и код от служебната бележка. Вход от тук

            • Информация за първо класиране - преди записване на учениците - тук             • Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.17-2018


              • Информация за подаване на заявления на ученици, завършили седми клас за участие в първи етап на класиране - прием след VII клас


               • Статистика за успеваемост по полове и изпити на учениците положили изипити след 7 клас на Национално външно оценяване - 2018


                • Всеки зрелостник може да провери резултата от положените Държавни зрелостни изпити в профила си, след вход в системата с входящ номер и код от служебната бележка. Вход от тук                 • Всеки ученик може да провери резултата от положените изпити - НВО в VII клас в профила си, след вход в сиситемата с входящ номер и код от служебната бележка. Вход от тук

                 • Допълнителна информация - тук                  • Статут за организиране и провеждане на национален ученически конкурс, посветен на 33-тия поход "По стъпките на Таньо Войвода"


                   • VI Есенен форум на директорите в системата на образованието /РААБЕ/


                    • Имаме удоволствието да Ви поканим на откриването на областната Панорама на средното образование, което ще се състои на 17 април 2018 г. от 15 часа в Спортната зала на Ученическа спортна школа „Руси Бухтев” – Разград. Организатор на събитието е Регионално управление на образованието – Разград, съвместно със Сдружение „Местен бизнес”, ЦПЛР – ЦУТНТ и Ученическа спортна школа. Целта на инициативата е да се представят профилите, специалностите и професиите, по които ще се осъществява прием след седми клас за учебната 2018/2019 година. Предвидено е Панорамата да бъде посетена по график от ученици от основните училища в региона. - виж афиша


                    • Протокол с резултатите от областния кръг на олимпиадата по техническо чертане - 2018


                     • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Английски език - 2018


                      • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Испански език - 2018


                       • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Немски език - 2018


                        • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Руски език - 2018


                         • Протокол за резултатите на явилите се ученици на Пролетно математическо състезание - 4 клас за учебната 2017/2018 г.


                          • Протокол за резултатите на учениците от VII, VIII, IX, X, XI и XII клас от областния кръг на олимпиадата по География и икономика, които не се предлагат за участие в националния кръг - 2018


                           • Протокол за резултатите на учениците от VII и XII клас от областния кръг на олимпиадата по История и цивилизация, които не се предлагат за участие в националния кръг - 2018


                            • Протокол на комисия за разглеждане и оценка на ученически творби за Национален конкурс "Бог е любов" - 2018


                             • Окончателни резултати след арбитраж националната комисия на олимпиадата по Гражданско образование - 2018 - 2018


                              • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Физика - 2018


                               • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование - 2018


                                • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Философия - 2018


                                 • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по Химия и опазване на околната среда - 2018


                                  • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по гражданско образование - 2018


                                   • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация/история и цивилизации - 2018


                                    • Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата по география и икономика - 2018


                                     • Филмов фестивал за буктрейлъри


                                      • Регламент на регионален екологичен форум "Обичаме природата и участваме" посветен на Международния ден на водата - 22 март


                                       • Списък на учениците от област разград, допуснати до областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация - 24.02.2018 година


                                        • Списък на учениците от област разград, допуснати до областния кръг на олимпиадата по география и икономика - 25.02.2018 година


                                         • Протокол с класираните за областния кръг на олимпиадата по Физика


                                          • Протокол с класираните за областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование


                                           • Протокол с класираните за областния кръг на олимпиадата по астрономия


                                            • Списък на допуснатите до областния кръг на олимпиадата по философия


                                             • Протокол с класираните за областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда


                                              • Писмо на МОН - Заплащане на възнаграждение за придобита професионална квалификационна степен.


                                               • Теми за олимпиадата по Астрономия за учебната 2017-2018 година


                                                • Цени за абонамент - изданията на Издателство „Аз-буки” – 2018 г.


                                                 • Абонамент за изданията на Издателство „Аз-буки” – 2018 г.


                                                  • Регламент на национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов" - 2017/2018                                                   • Информация за свободните места, прием на ученици в IX клас за учебната 2017/2018 година


                                                    • Информация за свободните места след трети етап /III-то класиране/ на класиране,прием на ученици в VIII клас, след завършен успешно VII клас за учебната 2017/2018 година


                                                     • РЕЗУЛТАТИ ОТ III КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС


                                                      • Изпълнение на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции са публикувани следните приложения:

                                                      • Списък на лицензираните доставчици на социални услуги - Държавна агенция закрила на детето

                                                      • Информация за социалните услуги в общоността за децата

                                                      • Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации                                                       • Информация за подаване на заявления за трето класиране, след завършен VII клас, прием в държавните и общински училища за учебната 2017/2018 година, списък със свободни места за кандидастване


                                                        • покана за VІI Научно-образователен форум "СЪВРЕМЕННИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО", който ще се проведе на 10 и 11 ноември 2016 г. в Софийски университет "Св.Кл.Охридски" - Департамент за информация и усъвършенстване на учители, град София.


                                                         • ГОТОВИ СА РЕЗУЛТАТИTE ОТ ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС. Списъкът е актуализиран с данни за 2-ро класиране. Ако нямате ред за даден етап на класиране означава, че не сте класиран на този етап.

                                                         • Информация за максимален и минимален бал по паралелки, брой класирани ученици за прием след завършен 7 клас, след първо класиране

                                                         • Информация след I-ви етап на класиране                                                          • Информация за подаване на заявления за първо класиране, след завършен VII клас, прием в държавните и общински училища за учебната 2017/2018 година


                                                           • МОН публикува резултатите от Държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2017 г.                                                            • МОН публикува резултатите от НВО след VII клас
                                                            • Статистика за разпределение на точки НВО 7 клас, 2017 година
                                                            • Статистика за успеваемост по полове и изпити НВО 7 клас, 2017 година


                                                             • Регламент на Национален туристически поход "По стъпките на Ботевата чета"Козлодуй - Околчица"", 27 май 2017 г.


                                                              • На 18.03.2017 година от 11 часа ще се проведе областния кръг на международното математическо състезание "Европейско кенгуру". Домакин на състезанието е ППМГ "Акад. Никола Обрешков" гр. Разград. Участието на учениците от IV клас е без такса за правоучастие.
                                                              • Заявки се приемат до 12 часа на 08.03.2017 година в училището домакин.


                                                               • 03.02.2017 г. Десето издание на социално-образователен проект "1000 стипендии" на Фондация "Комунитас"
                                                               • Връзка към страницата на проект "1000 стипендии"


                                                                • 31.01.2017 г. ОБЯВА за свободно място за длъжността "учител" по английски език (с допълване на нормата за задължителна преподавателска работа с часове по български език и литература) - 1 място за учебната 2016/2017 година


                                                                 • Информация за проектни предложения за иновативно училище


                                                                  • Информация за 12 и 13 януари 2017 г - неучебни дни.
                                                                  • Заповед на Министъра на образованието и науката за 12 и 13 януари 2017 г - неучебни дни.


                                                                  • АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВЕНИ ОТ КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ НЕУЧЕБНИ ДНИ ПРЕДВИД МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ, КАКТО СЛЕДВА:

                                                                   10.01.2017 г. - Актуализирана е информацията - 11 януари е неучебен ден за всички училища от област Разград                                                                   Община Разград - 09 и 10 януари 2017 г. /понеделник и вторник/ + 11 януари 2017 г. /сряда/

                                                                   Община Лозница - 09 и 10 януари 2017 г. /понеделник и вторник/ + 11 януари 2017 г. /сряда/

                                                                   Община Цар Калоян - 09 и 10 януари 2017 г. /понеделник и вторник/ + 11 януари 2017 г. /сряда/

                                                                   Община Самуил - 09 и 10 януари 2017 г. /понеделник и вторник/ + 11 януари 2017 г. /сряда/

                                                                   Община Завет - 09 и 10 януари 2017 г. /понеделник и вторник/ + 11 ануари 2017 г. /сряда/

                                                                   Община Кубрат - 09 и 10 януари 2017 г. /понеделник и вторник/ + 11 януари 2017 г. /сряда/

                                                                   Община Исперих - 09, 10 и 11 януари 2017 г. /понеделник, вторник и сряда/                                                                   Дати за олимпиадите предвидени за 09 и 10 януари ше бъдат определени допълнително                                                                   • МОН ОБЯВЯВА 5 И 6 ЯНУАРИ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА. За допълнителна информация щракнете на текста.


                                                                    • Формуляр за попълване от училищата в страната, които ще кандидатстват за включване в Списъка на иновативните училища чрез подаване на проекти за иновации до 31.01.2017 г. - кандидатстване по електронен път.
                                                                    • Насоки за кандидатстване за иновативно училище
                                                                    • Връзка към статия на интернет страницата на МОН


                                                                     • Теми за олимпиадата по Астрономия за учебната 2016-2017 година


                                                                      • ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА ВИЦЕПРЕМИЕРА И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕГЛЕНА КУНЕВА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ                                                                       • Регламент на национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов" - 2017                                                                        • Проект "Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование - BU 222


                                                                         • Национална седмица на четенето 10-14 октомври 2016 година


                                                                          • Конкурс за заемане на длъжността "директор" на Българското средно училище "Христо Ботев", гр. Братислава, Словашка република


                                                                           • Конкурс за заемане на длъжността "директор" на Българското средно училище "Д-р Петър Берон", гр. Прага, Чешка република


                                                                            • 1.Свободно работно място за длъжността "учител" по английски език (с допълване на нормата за задължителната преподавателска заетост с часове по български език и литература) - 1 място; 2. Свободно работно място за длъжността "учител" по история и цивилизация - 1 място
                                                                             • Нов Български университет в партньорство с УНИЦЕФ в България организират на 28 и 29 септември в гр. София конференция на тема „Ранно детско развитие: наука и практика“. Конференцията има за цел да събере учени и специалисти от различни области, работещи с деца в ранна детска възраст, и да даде възможност за обсъждане на научно-изследователските и практически аспекти на развитието в ранното детство у нас. Тематичните сесии разглеждат теми като ролята на средата като общност и семейство за ранно детско развитие, оценка на детското развитие, нарушения в развитието, психично здраве на бебето и малкото дете, образованието в ранното детство, оценка на въздействието от програми за ранно детско развитие, политики за ранно детско развитие. За регистрация и повече информация натиснете тук: Конференции - Когнитивна наука и психология - Нов български университет.

                                                                              Краен срок за подаване на абстракт на доклад: 7 септември, 2016 г.                                                                              • Информация за свободните места след III (трето) класиране, прием след VII клас за учебната 2016/2017 учебна година, област Разград


                                                                               • Информация за реализирания прием и свободните места след трето класиране на прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година


                                                                                • Уважаеми ученици, уважаеми родители,

                                                                                 На 15.07.2016 г. ще бъдат обявени резултатите от III-то класиране на учениците, след положени изпити след VII клас. Резултатите могат да се проверят на адрес http://7klas.mon.bg по следните наичини:

                                                                                • когато учениците кандидатстват в региона, в който са полагали изпитите – проверката на класирането ще се извършва по ЕГН и входящ номер;
                                                                                • когато учениците кандидатстват в друг регион, в който не са полагали изпити – проверката на класирането ще се извършва по ЕГН и избор на регион;
                                                                                • В сградата на РИО-Разград, в присъствието на ученика и представен документ за самоличност в стаи 101, 302, 304.

                                                                                 От 18 до 19 юли 2016 г. /включително/ - записване на приетите ученици на трети етап класиране в училището, в което са класирани
                                                                                • Информация за свободните места за III (трето) класиране, прием след VII клас за учебната 2016/2017 учебна година, област Разград
                                                                                 • Информация подаване на заявления за участие в III (трето) класиране, прием след VII клас за учебната 2016/2017 учебна година, област Разград


                                                                                  • 08.07.2016 г. Провеждане на конкурси за длъжността „директор" на общински и държавни училища в област Разград
                                                                                  • 08.07.2016 г. СПИСЪК на допуснатите до конкурс кандидати за длъжността „директор" на общинско училище в област Разград


                                                                                   • Новини от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)


                                                                                    • Предстоящи семинари по програма BG09 "Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство"

                                                                                    • Информация за семинара
                                                                                    • Формуляр за регистрация
                                                                                    • Програма
                                                                                     • Информация за второ класиране на прием след VII клас за учебната 2016/2017 учебна година, област Разград


                                                                                      • Информация за първо класиране на прием след VII клас за учебната 2016/2017 учебна година, област Разград


                                                                                       • Информация за подаване на заявления за първо класиране, след завършен VII клас, прием в държавните и общински училища за учебната 2016/2017 година


                                                                                        • Проверка на резултати от Държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2016 година


                                                                                         • Проверка на оценки от Национално външно оценяване по Български език и литература и Математика, 2016 година
                                                                                           • 06.06.2016 г. Статистики от Национално външно оценяване в VII клас, 2016 година:
                                                                                           • Български език и литература - кратка
                                                                                           • Български език и литература - разширена
                                                                                           • Математика - кратка
                                                                                           • Математика - разширена
                                                                                           • Обща - кратка
                                                                                           • Обща - разширена
                                                                                             • 02.06.2016 г. KОНКУРС за длъжността „директор" на общинско училище в област Разград
                                                                                             • 02.06.2016 г. KОНКУРС за длъжността „директор" на държавно училище в област Разград


                                                                                              • Обявяването на резултатите от Национално външно оценяване по Български език и литература и Математика в цялата страна ще стане едновременно на 03 юни 2016.
                                                                                              • Всеки ученик ще може да направи проверка на своите оценки с ЕГН и входящ номер - тук


                                                                                               • 25 МАЙ ЩЕ Е НЕУЧЕБЕН ДЕН


                                                                                                • 14 МАЙ ЩЕ Е УЧЕБЕН ДЕН, НА 19 МАЙ УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ СПОРТУВАТ


                                                                                                 • 21.04.2016 г. Ромски образователен фонд, стипендиантска програма


                                                                                                  • 06.04.2016 г. Резултати от областен кръг на олимпиада по техническо чертане - 2016


                                                                                                   • 31.03.2016 г. Теми за обучения на педагогически специалисти


                                                                                                    • 28.03.2016 г. 70-ти Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй - Околчица


                                                                                                     • 23.03.2016 г. Протокол с класираните творби за национален журналистически конкурс "Григор Попов"


                                                                                                      • 22.03.2016 г. Протокол № 2 с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация


                                                                                                       • 17.03.2016 г. Конкурс „Моето училище е най-хубавото“


                                                                                                        • 17.03.2016 г. Протокол № 2 с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по физика


                                                                                                         • 16.03.2016 г. Протокол за явилите се ученици и техните резултати от областните кръгове на олимпиадите по чужд език - руски език, испански език и немски език


                                                                                                          • 14.03.2016 г. Протокол №2 за резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по български език и литература
                                                                                                          • 14.03.2016 г. Ученици от VII клас, допуснати до националния кръг на олимпиадата по Български език и литература, 2016 г.


                                                                                                           • 12.03.2016 г. Протокол № 1 с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование


                                                                                                            • 11.03.2016 г. Протокол № 2 с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по гражданско образование


                                                                                                             • 11.03.2016 г. Протокол № 2 с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по философия


                                                                                                              • 09.03.2016 г. XIX Международен конкурс за училищните медии


                                                                                                               • 09.03.2016 г. Протокол №1 за резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда
                                                                                                               • 09.03.2016 г. ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните комисии за участие в националния кръг на XLVII олимпиада по химия и опазване на околната среда - 2016 г.


                                                                                                                • 08.03.2016 г.Протокол № 2 с резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по география и икономика


                                                                                                                 • 07.03.2016 Стартиране на проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование"


                                                                                                                  • 07.03.2016 Резултати от областния кръг на състезание "Ключът на музиката"


                                                                                                                   • 07.03.2016 Резултати от областния кръг на олимпиадата "Знам и мога"


                                                                                                                    • 02.03.2016 Резултати от областния кръг на олимпиадата по английски език


                                                                                                                     • 01.03.2016 Резултати от областния кръг на олимпиадата по български език и литература


                                                                                                                      • 01.03.2016 г.Протокол № 1 с резултатите от областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация


                                                                                                                       • 16.01.2016 г.Протокол № 1 с резултатите на учениците от V и VI клас от областен кръг на олимпиадата по география и икономика


                                                                                                                        • Проект 1000 стипендии
                                                                                                                        • Формуляри проект 1000 стипендии


                                                                                                                         • 13.02.2016 г. Материали за национално състезание по счетоводство - училищен кръг
                                                                                                                         • 15.02.2016 г. Ключ на национално състезание по счетоводство - училищен кръг


                                                                                                                          • Обяваване на процедура за подбор по документи за длъжностите "Ръководител" и "Кариерен консултант" в Център за кариерно ориентиране /ЦКО/ - Разград


                                                                                                                           • Списък на теми за квалификация на педагогическите специалист - Сдружение "Образование без граници - БГ2012"


                                                                                                                            • Теми за общински кръг на олимпиадата по Астрономия за учебната 2015-2016 година, регламент за организиране и провеждане на олимпиадата.


                                                                                                                             • Регламент на национален ученически журналистически конкурс "Григор Попов"