РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАДОбявни свободни работни места за община Цар Калоян:

Детска градина, Училище, ЦПЛР Длъжност
Основание от КТ
Валидност до:
Преглед
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Психолог - лектор - 1 място
Чл. 110 и чл. 70 от КТ
05.02.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Психолог - лектор - 1 място
Чл. 110 и чл. 70 от КТ
31.01.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Учител по История и цивилизация с предмети по Философски цикъл - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
21.01.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Учител в ЦОУД - начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
17.01.2020
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Ресурсен учител - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
17.01.2020
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Учител в прогимназиален етап с норматив Английски език /2-7 клас/ и География и икономика /5-7 клас/ - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
10.01.2020
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
08.01.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Цар Калоян Учител в ЦОУД - начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
02.01.2020
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Логопед - 1 място
Чл. 111 от КТ
08.01.2020
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Ресурсен учител - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
08.01.2020
виж
ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - Езерче Психолог - 1 място
Чл. 111 от КТ
08.01.2020
виж