ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА  • Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за длъжността „Старши инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатна бройка
  • Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 3 щатни бройки
  • Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за длъжността „държавен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ до 31.05.2027 г., включително или до завръщане на титуляря – 1 щатна бройка
  • Обявевни свободни места за учители в Българското средно училище "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словакия за учебната 2023/2024 година, срок за подаване на документи - 19 юли 2023 г.
  • Обявевни свободни места за учители в Българското средно училище "Д-р Петър Берон" - гр. Прага, Чешка република за учебната 2023/2024 година, срок за подаване на документи - 19 юли 2023 г.
  • Обявевни свободни места за учители в Българското средно училище "Христо Ботев" - гр. Братислава, Словакия за учебната 2023/2024 година, срок за подаване на документи - 19 юли 2023 г.
  • Обява за длъжността „Главен инспектор“ в дирекция „Инспектиране“ – 1 щатна бройка в Националният инспекторат по образованието обявява конкурс за експертна длъжност в дирекция „Инспектиране“