РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАДОбявни свободни работни места за община Завет:

Детска градина, Училище, ЦПЛР Длъжност
Основание от КТ
Валидност до:
Преглед
ОУ "Христо Ботев" - Брестовене Образователен медиатор
Чл. 68, ал. 1, т. 2 и чл. 70 от КТ
12.12.2019
виж
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Завет Образователен медиатор
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
09.12.2019
виж