РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАДОбявни свободни работни места за община Лозница:

Детска градина, Училище, ЦПЛР Длъжност
Основание от КТ
Валидност до:
Преглед
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Английски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
13.03.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Английски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
04.03.2020
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Чистач/ Хигиенист - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
28.02.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Математика, Информатика и информационни технологии - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
26.02.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Математика, Информатика - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
05.02.2020
виж
НУ "Васил Левски" - Лозница Учител в ЦДО - начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
15.01.2020
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Шофьор на автобус - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
10.01.2020
виж
ДГ "Веселие" - Лозница Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
08.01.2020
виж
ОУ "Иван Вазов" - Веселина Обслужващ деца в училище - 1 място
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
20.12.2019
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Ресурсен учител - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
22.11.2019
виж
НУ "Васил Левски" - Лозница Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
06.11.2019
виж
ПГВМЗ "Ал. Стамболийски" - Лозница Учител по Английски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
04.11.2019
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Образователен медиатор - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
30.10.2019
виж
ДГ "Веселие" - Лозница Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
18.10.2019
виж
НУ "Васил Левски" - Лозница Учител в начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
16.10.2019
виж
ОУ "Христо Ботев" - Гороцвет Образователен медиатор - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
15.10.2019
виж