РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАДОбявни свободни работни места за община Разград:

Детска градина, Училище, ЦПЛР Длъжност
Основание от КТ
Валидност до:
Преглед
НПТГ "Шандор Петьофи" - Разград 1. 1/2 заместник дирекотр АСД, 1/2 ресурсен учител; 2. Психолог
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
03.08.2020
виж
ДГ 1 "Щастливо детство" - Раковски Учител в детска градина - 4-часов работен ден
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
30.07.2020
виж
ДГ 2 "Дора Габе" - Ясеновец Готвач
Чл. 67, ал. 1, т. 1, чл. 70, ал. 1 от КТ
29.07.2020
виж
ППМГ "Акад. Н. Обрешков" - Разград Огняр/ поддръжка на сгради - 1 място
Чл. 67, ал. 1 и чл. 70 от КТ
21.08.2020
виж
ДГ 4 "Митко Палаузов" - Разград Учител в детска градина
Чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ
24.07.2020
виж
ОУ "Отец Паисий" - Дянково Завеждащ административна служба - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
23.07.2020
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" - Разград ЗАС - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
15.07.2020
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Разград 1. Учител в група ЦОУД - начален етап - 1 място, 2. Учител по Математика и информатика в прогимназиален етап - 1 място. 3. Учител по История и цивилизация в прогимназиален етап - 1 място, 4. Учител по Физическо възпитание и спорт - 2 места
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
17.07.2020
виж
ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - Разград Учител по Английски език - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
10.07.2020
виж
ДГ "Пролет" - Стражец Работник
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
26.06.2020
виж
ДГ 8 "Райна Княгиня" - Разград Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
29.06.2020
виж
ЦПЛР - УСШ "Руси Бухтев" - Разград Лектор - Плуване - 144 часа
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
24.06.2020
виж
ПГТС "Христо Смирненски" - Разград Работник поддръжка
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
10.06.2020
виж
ЦПЛР-ЦУТНТ - Разград Учител по Изобразително и приложно изкуство
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
12.06.2020
виж
ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград Заместник-директор административно-стопанска дейност
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
29.05.2020
виж
ДГ 7 "Васил Левски" - Разград Готвач
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
29.05.2020
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" - Разград Учител практическо обучение - фризьорство
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70 от КТ
29.04.2020
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Разград Учител в ЦОУД - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
09.03.2020
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Разград Учител ФВС - прогимназиален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
21.02.2020
виж
ДГ 5 "Незабравка" - Разград Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
03.02.2020
виж
ДГ "Осми март" - Дянково Учител по музика - 0,33 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
31.01.2020
виж
ДГ 4 "Митко Палаузов" - Разград Общ работник - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
30.01.2020
виж
ППМГ "Акад. Н. Обрешков" - Разград Учител по Английски език - 1 място - оттеглена обява
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
26.06.2020
обява оттегляне
ДГ №2 "Дора Габе" - Ясеновец Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
17.01.2020
виж
ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград Заместник-директор, административно-стопанска дейност
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
10.01.2020
виж
ДГ "Здравец" - Гецово Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
10.01.2020
виж
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Ясеновец Учител в ЦДО - начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
10.01.2020
виж
НПТГ "Шандор Петьофи" - Разград Завеждащ административна служба - 1/2 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
03.01.2020
виж
ПГИ "Робер Шуман" - Разград Учител по История и цивилизация и Философия
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
02.01.2020
виж
ПГО "Станка Николица Спасо-Еленина" - Разград Учител по теоретични обучение - икономика и предприемачесто, ИТ
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
04.12.2019
виж
ДГ "Васил Левски" - Разград Учител в детска градина - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
04.12.2019
виж
ДГ "Здравец" - Гецово Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
28.11.2019
виж
ДГ 12 "Зорница" - Разград Помощник-възпитател
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
14.11.2019
виж
ДГ 12 "Зорница" - Разград Готвач
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
14.11.2019
виж
ОУ "Н. Икономов" - Разград Учител в ЦДО - начален етап - 1 място
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
06.11.2019
виж
ПГССХВТ "Ангел Кънчев" - Разград Шофьор на автобус
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
11.11.2019
виж
ОУ "И. С. Тургенев" - Разград Учител в ЦДО-начален етап
Чл. 68, ал. 1, т. 3 и чл. 70, ал. 1 от КТ
25.10.2019
виж
ДГ 2 "Лудогорче" - Разград Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
24.10.2019
виж
ДГ 2 "Дора Габе" - Ясеновец Учител в детска градина
Чл. 68, ал. 1, т. 1 и чл. 70 от КТ
---
виж