РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАДОбявни свободни работни места за община Кубрат:

Детска градина, Училище, ЦПЛР Длъжност
Основание от КТ
Валидност до:
Преглед
ДГ "Щастливо детство" - Кубрат /база Беловец/ Детски учител в смесена група - база с. Беловец
Чл. 67, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 2 от КТ
20.06.2020
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Учител по Английски език и музика III-VII клас
Чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
27.05.2020
виж
ОУ "Васил Левски" - Беловец Учител в ЦДО - начален етап - 1 място
Чл.68, ал.1, т.1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
05.03.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Чистач/ Хигиенист - 1 място
Чл.68, ал.1, т.3 от КТ
07.02.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Чистач/ Хигиенист - 1 място
Чл.68, ал.1, т.3 от КТ
03.01.2020
виж
ДГ "Първи юни" - Юпер Учител в детска градина - 1 място
Чл.68, ал.1 от КТ
06.01.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Главен счетоводител - 1 място
Чл.67, ал.1, т.1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
03.01.2020
виж
СУ "Христо Ботев" - Кубрат Учител по Информатика и Математика - гимн. етап - 1 място
Чл.68, ал.1, т.3 от КТ
02.12.2019
виж
ОУ "Н. Й. Вапцаров" - Бисерци Хигиенист
Чл.68, ал.1, т.1 от КТ
14.11.2019
виж
Професионална гимнязия - Кубрат Портиер
Чл.68, ал.1, т.1 и чл. 70, ал. 1 от КТ
01.11.2019
виж