РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РАЗГРАДОбявни свободни работни места за община Исперих:

Детска градина, Училище, ЦПЛР Длъжност
Основание от КТ
Валидност до:
Преглед
ОУ "Васил Левски" - Тодорово Помощник на учителя - 1 щат; Образователен медиатор - 0,5 щат
Чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ
02.01.2020
виж